Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, intymnapolska.pl informuje, co następuje. 1. Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych jest Artefactio firma z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sienkiewicza 104/13, Wrocław 50-348, NIP: 8982197533, REGON: 383662201, e-mail: kontakt@intymnapolska.pl (zwana dalej: „Artefactio”). 2. Inspektor Ochrony Danych Artefactio wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W kwestiach ochrony danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: kontakt@intymnapolska.pl 3. Cele oraz podstawy przetwarzania danych Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie:
 • udzielenie odpowiedzi osobom, które skontaktowały się z redakcją za pośrednictwem wiadomości e-mail,
 • podjęcia działania zgodnego ze zgłoszonym żądaniem,skontaktowania się i przedstawienia oferty handlowej,
 • poprawy naszych usług m.in. poprzez sprawdzenie czasu i sposób korzystania z naszego serwisu,
Za zgodą Użytkownika dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych: w tym na profilowanie i w celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania i wyświetlania witryny. 4. Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na rzecz podmiotów współpracujących z Artefactio przy realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, jak również podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących (np. Google, Facebook, Twitter, Disqus, Oktawave, Gemius). Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Artefactio nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. Współpracujemy z podmiotami, które stosują aktualne, dostosowane do RODO zasady przetwarzania danych osobowych, spełniając kryterium tzw. Zaufanych Partnerów. Część danych osobowych może być przekazywana Europejski Obszar Gospodarczy, co jest podyktowane zlokalizowaniem centrów przetwarzania danych tych firm, jednakże zawsze zgodnie z unijnym zasady przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w oparciu o tzw. standard Privacy Shield. 5. Twoje prawa Na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących przysługują Ci następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Czas, przez jaki możemy przetwarzać wasze dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Nie będziemy przetwarzali danych osobowych dłużej, niż wynika to z podstawy prawnej: Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, albo do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, albo przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na Artefactio. 7. Polityka „cookies” i wymagania techniczne
 • W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w  postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w  pliku.
 • Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.
 • Możesz zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu może okazać się utrudnione.
 • Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 • Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
7. a) Instrukcja zarządzaniem plikami Cookies 8. Pozostałe informacje Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach stanowi warunek skorzystania z niektórych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Prosimy o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych oraz poczty elektronicznej informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.