Ostatnia aktualizacja 1 maja 2023 przez Redakcja

Filmy starały się wyrobić u wielu osób przekonanie, że ślub jest jednym z najważniejszych dni w życiu. Jednak takich dni jest zdecydowanie więcej i widać to w luźnym podejściu do organizacji ślubów. Coraz mniej osób musi mieć wszystko zaplanowane i dopięte na ostatni guzik. Jednak pewnych spraw nie da się pominąć, zwłaszcza kwestii związanych z dokumentami. Jest to szczególnie ważne przy ślubach polsko-ukraińskich. Ukraina nie jest w UE a dodatkowo ma własne przepisy prawa. W tym artykule chcemy pokazać jak wziąć ślub z Ukrainką a dodatkowo postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania odnośnie ślubu z Ukrainką w Polsce i na Ukrainie.

Czy Polak może wziąć ślub z Ukrainką?

Żadne prawo nie zabrania wchodzenia w związek małżeński z ukraińskimi kobietami. Taki ślub ma dokładnie takie same umocowanie w prawie jak ślub z Polką.

Jak pokazują statystyki liczba ślubów z Ukrainkami rośnie a obecna sytuacja tylko przyśpieszy ten trend.

liczba malzenstw polsko-ukrainskich

Polki zdecydowanie rzadziej wiążą się z Ukraińcami choć takie małżeństwa również występują. Wszystkie omówione dzisiaj procedury będą dotyczyć zarówno Panów jak i Pań chcących wziąć ślub z osobami zza naszej wschodniej granicy.

Jak wziąć ślub z Ukrainką?

Podejście do ślubu z Ukrainką czy Ukraińcem będzie nieco bardziej skomplikowane niż ślub polsko-polski.

Podstawowa różnica wynika z dokumentów jakie są wymagane przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce. Jeśli planujecie ślub na Ukrainie, te wymogi będą mniej rygorystyczne.

 Większość obowiązków prawnych leży po stronie kobiety, z którą bierzesz ślub. Będzie ona zobowiązana do przedstawienia kilku dokumentów uprawniających do wstąpienia w związek małżeński.

Ślub z Ukrainką – jakie dokumenty?

Pytaniem, które najczęściej się pojawia w kwestii ślubów z Ukrainkami jest aspekt dokumentów.

Zgodnie z polskim prawem obywatel Ukrainy chcący zawrzeć ślub z Polakiem musi dostarczyć do polskiego Urzędu Stanu Cywilnego poniższe dokumenty:

 • Odpis aktu urodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski,
 • Zapewnienie o możliwości zawarcia związku małżeńskiego,
 • W przypadku gdy osoba była wcześniej w związku małżeńskim musi dostarczyć akt małżeństwa z adnotacją o jego aktualnym stanie (w domyśle unieważnieniu),
 • Oświadczenie o woli zawarcia związku małżeńskiego.

Podstawą prawną na jakiej się opieramy jest art. 79 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

 1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

1) zapewnienie;

2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

 1. Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

Jednak tu pojawiają się pewne problemy, gdyż ukraińskie urzędy nie wydają czegoś takiego jak zapewnienie o możliwości zawarcia związku małżeńskiego.

Mimo to nie jest to większym problemem, gdyż polskie prawo dopuszcza zwolnienie z tego obowiązku.

Pismo do sądu w sprawie zwolnienia

Jako obywatelka bądź obywatel Ukrainy szykujący się na ślub w pierwszej kolejności złóż wniosek do sądu o zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumentu koniecznego do zawarcia związku małżeńskiego.

 • Wniosek należ złożyć do sądu rejonowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Nie trzeba posiadać adresu zameldowania, miejsce zamieszkania to ośrodek Twojego życia, czyli de facto mieszkanie, w którym mieszkasz.

Najważniejsze informacje jakie musisz wiedzieć o wniosku:

Gdy mówimy o tłumaczeniu zawsze mamy na myśli tłumaczenie przysięgłe, jest droższe, ale obowiązkowe w takich sprawach.

Pamiętaj również o prawidłowym wyznaczeniu wnioskodawcy (Twojej przyszłej żony) i uczestnika (Ciebie).

Ważna uwaga – tłumaczenie nazwiska dokonane przez tłumacza będzie widoczne w akcie małżeństwa, jeśli masz jakieś uwagi zgłoś je przed złożeniem dokumentu.

Po wydaniu postanowienia możemy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego ze wszystkimi dokumentami.

Ile kosztuje ślub Polsko-Ukraiński?

Wspomnieliśmy, że koszt uzyskania zaświadczeniu ze sądu to 100zł, ale to tylko jeden z kosztów, który należy ponieść przy załatwianiu ślubu.

 • Opłata skarbowa przed rejestracją ślubu – 84zł,
 • Zaświadczenie z sądu – 100zł,
 • Tłumaczenie dokumentów – zależnie od miasta 30-50zł od strony,

Nie są to duże wydatki, ale warto je zaplanować w swoim kosztorysie przygotowywania  ślubu.

Ślub Polaka z Ukrainką na Ukrainie

Choć większość par decyduje się na ślub w Polsce z obawy przed ewentualnymi problemami prawnymi w przyszłości, to śluby na Ukrainie są jak najbardziej możliwe i praktykowane a obawy bezzasadne.

W tym wypadku to Ty będziesz musieć się wykazaniem większego zaangażowania gromadząc niezbędne dokumenty:

 • Paszport,
 • Odpis aktu urodzenia,
 • W przypadku ślubu osoby rozwiedzionej odpis orzeczenia o rozwodzie a w przypadku wdowca akt zgonu małżonki,

Tym razem dokumenty muszą być przetłumaczone notarialnie na język ukraiński. Jeśli nie chcesz mieć żadnych problemów z ich zaakceptowaniem skorzystaj z firm korzystających na Ukrainie.

Czy małżeństwo zawarte na Ukrainie jest ważne w Polsce?

Rozumiemy Twoje obawy, ale jak sobie wyobrażasz świat, w którym śluby z osobami innych nacji nie są respektowane przez inne kraje?

Nie ma absolutnie żadnych podstaw do nieuznania małżeństwa zawartego na Ukrainie. Jedyne podstawy do nieuznania takiego związku występują wtedy, gdy pojawią się podstawy co do wiarygodności samego aktu ślubu.

Co daje Ukraince ślub z Polakiem – karta pobytu?

Wśród źle zorientowanych osób lub takich, które chcą zaszkodzić relacjom polsko-ukraińskimi pojawia się narracja, że Ukrainki żenią się z Polakami wyłącznie dla obywatelstwa.

Jest to głupotą, gdyż ślub w rzeczywistości nie daje Ukraince większych praw poza:

 • Brakiem posiadania zezwolenia na pracę,
 • Możliwość ubiegania się o pobyt czasowy,
 • Możliwością ubiegania się o pobyt stały po 3 latach małżeństwa.

Jak widać, nie są to korzyści, które miałby skłonić jakąkolwiek kobietę do zawarcia małżeństwa wyłącznie przez wzgląd na korzyści prawne.

Obywatelstwo nie jest powiązane ze ślubem, do jego uzyskania konieczne jest odbycie odrębnych procedur.

Fikcyjny ślub z Ukrainką za pieniądze – czy warto?

Masz możliwość złamania prawa i skorzystania z oferty fikcyjnego ślubu z Ukrainką za pieniądze? Kusi szybki zarobek? To może być najgorsza decyzja w Twoim życiu.

Choć dosłownie przed chwilą napisaliśmy, że ślub z Ukrainką nie daje specjalnych przywilejów kobiecie to istnieją również sytuacje, w których ma dla niej duże znaczenie.

Wszystko co uzyskacie po ślubie będzie wchodzić skład wspólnoty majątkowej, więc bez podpisania intercyzy narażasz się na utratę majątku.

Dodatkowo dochodzi obowiązek alimentacyjny i nie dotyczy on wyłącznie dzieci, ale również sytuacji, w której małżonka będzie znajdować się w „niedostatku”.

Musisz również wiedzieć, że małżeństwa Polaków z obywatelami innych krajów są sprawdzane. W razie wątpliwość w Urzędzie Województwa może dojść do przesłuchania Ciebie i Twojej żony. Udzielenie różnych odpowiedzi może prowadzić do uznania małżeństwa za niewiarygodne i dalszych konsekwencji. Odradzamy tego typu praktyki.

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %